AR-GE

AR-GE

21 yıldır süre gelen AR-GE ve ürün geliştirme çalışmalarımızın resmi nitelik kazanarak ayrı bir birimde yeni teknolojilerin ve ürünlerin geliştirilmesi için şirketimiz 2017 yılında Sanayi Bakanlığı’na başvurmuş ve aynı yıl içinde ARGE merkezi olma hakkı kazanmıştır. ARGE merkezimiz 250 m2 alana sahip olup İZEL kimya fabrikası içinde bulunmaktadır. Ar-Ge Merkezimizde 18 tam zamanlı personel(1 Doktora, 1 yüksek kimyager, 10 kimya mühendisi, 2 kimyager, 2 kimya teknisyeni ve 2 destek personeli) görev yapmaktadır.

Ar-Ge merkezi olarak çalışanlarımıza yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapma konusunda destek verilmektedir. Ayrıca tüm Ar-Ge personeli yeteneklerini geliştirmek için diğer kuruluşlardan eğitim seminerleri almaktadır. Hedefimiz reçine sektöründe teknolojik gelişmeleri takip ederek uygulamalı araştırmalar yapmak ve dünya piyasasına yeni ürünlerin çıkmasını sağlayan yetkin bir araştırma ve geliştirme merkezi olmaktır. Bu kapsamda yapılacak bilimsel çalışmalar ile dünya ve ülkemize katma değer sağlanması hedeflenmektedir. İzel Kimya geçmiş yıllarda birçok kamu( KOBİ, TEYDEB vb.) ve iç destekli projeleri başarı ile tamamlamıştır. Şuan hali hazırda devam eden birçok proje mevcut olup bu projeler ile hem kimya alanında istihdam sağlamakta hem de cihaz sayısı artırılarak bilimsel çalışmalar için ortam hazırlanmaktadır. Su ve çözücü esaslı alkid reçineleri, doymuş ve doymamış poliester reçineleri ve su ve çözücü esaslı akrilik reçine üretimi ile ilgili birçok proje başarıyla tamamlandı. Pazar içindeki büyük şirketlerle daha rekabetçi olabilmek için poliaspartik esterler ve hibrit reçineler gibi özel reçinelerin üretimine yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Yeşil kimya, dünyadaki sürdürülebilir kalkınma için önemli bir olgudur. Bu nedenle, ürünlerimizdeki biyo-esaslı ve zararsız hammadde miktarını arttırmaya ve çözücüsüz ürünler üretmeye odaklandık.

AR-GE merkezimizin hedefleri şu şekilde özetlenebilir;

  • Yeni ürünlerin geliştirilmesi
  • Üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
  • Mevcut ürün üretimlerinde maliyet azaltma çalışmaları
  • Ekonomik ve çevre dostu ürünlerin geliştirilmesi
  • AR-GE personelinin yetkinliklerinin artırılması
  • Üniversiteler ve diğer şirketlerle ortak projelerin geliştirilmesi